ch.57, p.103
Manga
Main Cast: Chrys'tel, Shinae, Zala'ess. Cameo: Jiaan, Zuhur.