ch.50, p.237
Manga
Main Cast: Mel'arnach, Zhor, Shinae. Cameo: Jiaan.